Temperatūras svārstībām jābūt minimālām, lai nodrošinātu jutīgo vielu kvalitatīvu uzglabāšanu. Liebherr ledusskapju maksimālā novirze no iestatītās temperatūras ir tikai ±3 °C. Tādējādi tiek saglabāts ne tikai uzglabāšanas klimats, bet arī uzglabājamo preču vērtība.

Liebherr ledusskapji un saldētavas